Dette er en hudløs fortelling om et familietre som blir kvistet av hendelser i tiden uten å bukke under. Den ærlige fortellingen viser oss villskudd og triste skjebner, så vel som storsinn og pågangsmot.
Per Barda, psykolog
Du får et innblikk i småfolks kamp for tilværelsen og hvordan hendelser i barndom og ungdom ofte blir bestemmende for menneskers vei videre. Skjønnlitterært driv griper leseren.
Ola Klefsås, Stor-Elvdal Historielag
Kjernen i boka bygger på det kompliserte far/sønn forholdet og hever seg på at den er dypt personlig. Den kan inspirere andre til å sette seg ned og fortelle sin historie til sine nærmeste.
Harald Isdahl, næringslivsleder
Strevsomme hverdager og dramatiske hendelser i generasjonenes gang skildres på en måte som samtidig speiler de store endringene det norske samfunnet har gjennomgått.
Reidar Aasgaard, professor i idéhistorie
Fortellingen er gjenkjennelig og gir forståelse av vår felles fortid og våre forfedre. En usminket fremstilling av faktiske forhold. Våken iakttagelse som skaper mening ut av observasjoner.
Helene Svihus, biblioteksjef
Slektens engasjement i Smiths Venner gjøres forståelig, og han gir et inntrykksfullt bilde av problemene ved å vokse opp i en sekt, for ikke å snakke om vanskene ved å bryte ut.
Trond Skard Dokka, professor i teologi
Johan Velten er en nestor innen organisasjonsutvikling i Norge. I denne boken forteller han innsiktsfullt om Smiths Venner. Boka inviterer også til større forståelse for tvil og tro.
Tom Karp, professor i ledelse
Johan Velten
Johan Velten f.1947

Johan Velten (1947) er fagbokforfatter og konsulent innen organisasjonsutvikling. Han har utgitt en rekke bøker innen organisasjon og ledelse, og hans siste bok Medarbeiderskap er utgitt også i Sverige. I 2002 skrev han boken Ansatt av Gud – en kritisk dokumentar om Smiths Venner, som fortsatt når nye lesere.

Johan er både praktikeren og betrakteren. Han kommer fra et småbruk i Østerdalen, hvor han allerede fra tidlige barneår var med som «arbeidskar» både i fjøset og på åkeren. Til tross for et sinn som aldri lar seg kue eller lede av andre, ble hans familie en del av Smiths Venner. Tidlig i 20 årene trakk Johan seg ut av menigheten, samtidig som han forlot verktøymakerfaget, og arbeidet tok en mer akademisk retning. Han fordypet seg innen strategisk ledelse, organisasjonsutvikling og psykologi. Forståelsen hans av samspillet mellom organisasjoner og mennesker, og hans dype forståelse av menneskesinnet, kommer til uttrykk gjennom hans fagtekster.

I hans siste bok Spor, stifter vi bekjentskap med hans mer filosofiske betraktninger. I det ytre er det en slektshistorie, men på et dypere nivå er det både Norgeshistorie, idéhistorie og livets drama for enkeltindivider. Leseren blir kjent med smertefulle arveoppgjør på storgården Spangrud, motbakkene som preget husmannsplassen Velta, og endeløst slit på bureisingsbruket Høiseth. Dette er det samfunnet og de livsvilkårene som forsvant med olje- og teknologi-alderen.